Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2011 10:16

Την διευκόλυνση των αλιέων του Πρόκοπου ζητά ο Περιφερειάρχης

Την διευκόλυνση του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λαρισσού Αχαΐας που διαχειρίζεται, έναντι μισθώματος, το ιχθυοτροφείο «Πρόκοπος» ζήτησε με επιστολή του από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσο Αποστολόπουλο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, μετά την πρόσφατη περιβαλλοντική καταστροφή που οδήγησε στους μαζικούς θανάτους ψαριών.

Ο Περιφερειάρχης στην επιστολή του προτείνει είτε την μείωση του ύψους του μισθώματος μετά την αποδεδειγμένη οικονομική απώλεια που υπέστησαν οι αλιείς, είτε την λύση της σύμβασης χωρίς κυρώσεις για τον Συνεταιρισμό, είτε την παράταση της μίσθωσης για μια επιπλέον τριετία.

«Στο ιχθυοτροφείο Πρόκοπος (περιοχή Καλόγριας Αχαΐας)», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Κατσιφάρας, «εκδηλώθηκαν προσφάτως μαζικοί θάνατοι ψαριών με αποτέλεσμα την σχεδόν ολοκληρωτική  απώλεια του αποθέματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η λιμνοθάλασσα παρουσίασε ευτροφική κρίση (συγκυριακή επικράτηση δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών που οδηγεί σε έλλειψη οξυγόνου και μαζικό θάνατο ψαριών από ασφυξία), η απώλεια στο απόθεμα του ιχθυοτροφείου (ζωικό κεφάλαιο της λιμνοθάλασσας) προσεγγίζει τους 22 τόνους και για την  αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος απαιτείται χρονικό διάστημα δύο χρόνων περίπου».

«Το ιχθυοτροφείο Πρόκοπος», συνεχίζει ο Περιφερειάρχης, «είναι μισθωμένο για το χρονικό διάστημα 13.05.2010 – 28.02.2013 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Λαρισσού Αχαΐας ‘Ο Άγιος Φανούριος’ κατόπιν δημοπρασίας, με συνολικό μίσθωμα για όλη την διάρκεια της μίσθωσης: 150.100 ευρώ. Τα μέλη του μισθωτή Συνεταιρισμού είναι αλιείς-αγρότες  με χαμηλά εισοδήματα, έχουν υποθηκεύσει αγροκτήματα και άλλα ακίνητα για την κάλυψη των απαιτούμενων για την μίσθωση εγγυήσεων, η δε τωρινή ζημιά του ιχθυοτροφείου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην κάλυψη των συμβατικών τους υποχρεώσεων (πληρωμή δόσεων του ενοικίου και προβλεπόμενων εγγυήσεων)».

Ο κ. Κατσιφάρας αναφέρει, επίσης, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι ολοκληρωτική, ο δε ΕΛΓΑ δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει ασφαλιστικά την ζημιά της αλιευτικής παραγωγής του ιχθυοτροφείου.

Για τους λόγους αυτούς προτείνει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εξεταστούν τρεις εναλλακτικές δυνατότητες διευκόλυνσης των αλιέων οι οποίες, συνοπτικά, είναι οι εξής:

-Την μείωση του συνολικού μισθώματος του  Συνεταιρισμού με την παραμονή του σε όλη την εκμετάλλευση μέχρι την λήξη της σύμβασης.
-Την λύση της ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης χωρίς κυρώσεις για τον μισθωτή Συνεταιρισμό.
-Την παράταση της μίσθωσης για μία επιπλέον τριετία μετά την λήξη της τρέχουσας, με αντίστοιχο μίσθωμα με το ισχύον, με παράλληλο διακανονισμό για την πληρωμή των τρεχουσών δόσεων ενοικίου.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2011 10:23