Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2011 10:23

Απ. Κατσιφάρας: Σε ποσοστό που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 45% μειώθηκαν οι δαπάνες της Περιφέρειας

Μείωση στις δαπάνες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ποσοστό που στις περισσότερες περιπτώσεις προσεγγίζει η ξεπερνά το 45% καταγράφουν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, προσθέτοντας ότι η σημαντική εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται στο πρώτο εννιάμηνο λειτουργίας της Περιφέρειας δεν επηρεάζει την πορεία πληρωμών και την εν γένει τακτοποίηση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Από την αρχή του χρόνου έως σήμερα, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, έχει σημειωθεί μείωση στις λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας σε ποσοστό 47,7% ενώ ειδικότερα για την καταβολή ενοικίων οι δαπάνες υποχώρησαν κατά το ένα τρίτο, σημειώνοντας μείωση συγκριτικά με πέρυσι κατά 36,5%.

Στον αντίποδα, από την αρχή του χρόνου, έχουν εκταμιευθεί για έργα, μεταφορές μαθητών και λοιπές δαπάνες κάλυψης των υποχρεώσεων της Περιφέρειας περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ τα οποία, όπως σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας, «ενίσχυσαν τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες σε μια περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης». Ειδικότερη αναφορά στο θέμα των διαπραγματεύσεων και της αποπληρωμής των οφειλών για τις μεταφορές μαθητών έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος.

«Συνεχίζουμε σταθερά και αταλάντευτα στην οδό της διεκδίκησης πόρων. Και η προσπάθεια αυτή είναι επίμονη και καθημερινή», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης. Απέδωσε δε την μείωση των δαπανών της Περιφέρειας στην οικονομία κλίμακας που επετεύχθη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που τέθηκαν από την Περιφέρεια αλλά και στο γενικότερο οικονομικό κλίμα που απαιτεί συγκράτηση των δαπανών.

Ο κ. Κατσιφάρας υπενθύμισε την δέσμευση του για πλήρη και αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. «Αισθάνομαι σταθερά υποχρεωμένος να ενημερώνω συνεχώς για τα πεπραγμένα του θεσμού που μου εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες», είπε στο τέλος της συνέντευξης του.

Όπως ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν  συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του περσινού πρώτου εννιαμήνου πρώτον για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης και δεύτερον επειδή η αιρετή Περιφέρεια ως καθολικός διάδοχος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων παρέλαβε τα οικονομικά τους αποτελέσματα και τις υποχρεώσεις, που όφειλε να αντιμετωπίσει αφού στη διοίκηση η συνέχεια είναι κανόνας.

Στη συνέχεια ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε σε επί μέρους δαπάνες της Περιφέρειας:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

«Ξεκινώ από την κατηγορία ‘Πληρωμές για λοιπές δαπάνες’ που περιλαμβάνουν μισθώματα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητά τηλέφωνα, κλπ. Οι σχετικές δαπάνες το πρώτο εννιάμηνο του 2010 ήταν 5,3 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες δαπάνες το πρώτο εννιάμηνο του 2011 είναι 2,8 εκατ. ευρώ. Προκύπτει συνεπώς μια μείωση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ή σε ποσοστιαία αναλογία μια μείωση της τάξης του 47,7%. Πρέπει να σημειώσω ότι ειδικά για τα μισθώματα είχαμε μια οδηγία από το Υπουργείο να διεκδικήσουμε μείωση των μισθωμάτων που καταβάλουμε γύρω στο 20% .Πετύχαμε μείωση της τάξεως του 36,5%. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται διότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για ακόμα μικρότερες δαπάνες για τα κτίρια που ακόμα νοικιάζουμε».

«Μένω στην ίδια κατηγορία δαπανών και θα αναφερθώ στις δαπάνες για κινητά τηλέφωνα των αιρετών αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων. Τα περιορίσαμε στο έπακρο, με μόνη εξαίρεση την Πολιτική Προστασία. Το αποτέλεσμα είναι το εξής: Το πρώτο εννιάμηνο του 2010 πληρώθηκαν για κινητά 50.638 ευρώ. Το πρώτο εννιάμηνο του 2011 πληρώθηκαν για κινητά 14.462 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή μια οικονομία της τάξεως των 36.175 ευρώ.  Απαντώ προκαταβολικά στην παρατήρηση ότι πρόκειται για ποσά μικρού ύψους. Πράγματι, αλλά είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό της προσπάθειας που κάνουμε».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«Περνάω τώρα στην κατηγορία ‘Προμήθειες αγαθών και εξοπλισμού’. Το πρώτο εννιάμηνο του 2010 πληρώθηκαν 1,38 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εννιάμηνο του 2011 πληρώθηκαν 780.000 ευρώ. Εδώ έχουμε μια εξοικονόμηση ύψους 600.000 ευρώ, ή σε ποσοστιαία αναλογία μείωση της τάξης του 43,3%. Και σ’ αυτόν τον τομέα θα επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερες εξοικονομήσεις καθώς προχωρούμε στο συντονισμό των προμηθειών και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων μέσα από ένα σύστημα ενιαίων προμηθειών για όλη την Περιφέρεια».

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

«Όπως είναι γνωστό περιορίστηκαν στο μέγιστο βαθμό και στις απολύτως απαραίτητες οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών, το πρώτο εννιάμηνο του 2010 πληρώθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εννιάμηνο του 2011 το αντίστοιχο ποσό είναι 190.000 ευρώ. Προέκυψε μια μείωση που ξεπερνά το ένα εκατ. ευρώ ή ποσοστό 84,3%. Εξίσου δραστικός υπήρξε και ο περιορισμός της δαπάνης για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού. Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών το πρώτο εννιάμηνο του 2010 δαπανήθηκαν 1,4 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εννιάμηνο του 2011 το αντίστοιχο ποσό είναι 250.000 ευρώ.  Προέκυψε δηλαδή μια εξοικονόμηση που ξεπερνά το 1,1 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζω ότι αυτή η μείωση επιτεύχθηκε όχι μόνο με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης αλλά και με ορθολογικό προγραμματισμό ώστε οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες να εκτελούνται εντός του ωραρίου εργασίας, οι δε μετακινήσεις να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Συνολικά και με βάση την μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μας, στο πρώτο εννιάμηνο του 2011 έχουμε δαπανήσει λίγο πιο πάνω από 4 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010. Έχουμε δηλαδή μια μέση μείωση των δαπανών της τάξεως του 57,9%».

«Μέχρι σήμερα δημοφιλείς ήταν οι πολιτικοί που αύξαναν τις δαπάνες», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης. Και πρόσθεσε: «Τώρα ξέρουμε πολύ καλά που μας οδήγησε αυτή η γραμμή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι μειώνοντας τις δαπάνες στενοχωρείς ανθρώπους και θίγεις καταστάσεις. Πρέπει όμως να θυμηθούμε μια αλήθεια. Το δημόσιο χρήμα δεν είναι κάποιου άλλου ώστε να το μοιράζουμε χωρίς συναίσθηση. Είναι οι φόροι που όλοι εμείς πληρώνουμε. Και επειδή ξέρουμε πόσο βαριά είναι αυτή η φορολογία πρέπει να λογαριάζουμε μια και δύο φορές το κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος που μας διατίθεται. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτή είναι και η πολιτική μας απάντηση. Μειώνουμε τις δαπάνες, εργαζόμαστε περισσότερο και αυτή είναι η μόνη ελπίδα για την αντιμετώπιση της κρίσης που περνάει η πατρίδα μας».

27 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για το σκέλος των πληρωμών της Περιφέρειας ο κ. Κατσιφάρας υπογράμμισε ότι «η εξοικονόμηση των δαπανών δεν επηρέασε την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας. Μέσα από μια συνεχή προσπάθεια διεκδίκησης πόρων εξασφαλίσαμε χρήματα που κατευθύνθηκαν στην πραγματική οικονομία και αποπλήρωσαν ένα μεγάλο μέρος των οφειλών της Περιφέρειας».

Και πρόσθεσε: «Όπως ξέρετε το πρώτο, μεγάλο και ακανθώδες πρόβλημα που βρήκαμε μπροστά μας από την πρώτη κιόλας ημέρα που αναλάβαμε αφορούσε τις μεταφορές των μαθητών. Την 1/1/2011 πήραμε στα χέρια μας συνολικές προηγούμενες οφειλές ύψους 15,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν σκληρές και επίμονες διαπραγματεύσεις με τους μεταφορείς και ανάλογες προσπάθειες προς το Υπουργείο. Από την παλιότερη οφειλή των 15,5 εκατ. ευρώ, μέσα στο πρώτο εννιάμηνο του 2011 έχουμε πληρώσει 12,4 εκατ. ευρώ το δε υπόλοιπο που απομένει είναι ρυθμισμένο, βρίσκεται σε πορεία εξόφλησης και η μεταφορά των μαθητών σε όλη την Περιφέρεια εξελίσσεται κανονικά. Ειδικό είναι και το πρόβλημα με τις οφειλές του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Πρέπει να ξέρετε ότι επί της ουσίας ο ΟΣΚ έχει κηρύξει στάση πληρωμών ενώ εμείς παραλάβαμε συνολικές οφειλές, μέσω του ΟΣΚ, ύψους 8,4 εκατ. ευρώ. Μέσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες πραγματοποιήσαμε στο πρώτο εννιάμηνο πληρωμές ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και συνεχίζουμε μια πολύ σκληρή διεκδικητική προσπάθεια για την τακτοποίηση και της υπόλοιπης οφειλής που είναι της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ».

Σε ότι αφορά τώρα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) η εικόνα που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης έχει ως εξής:
«Την  1/1/2011 παραλάβαμε οφειλές ύψους 16,6 εκατ. ευρώ. Μέσα στο πρώτο εννιάμηνο πληρώσαμε 6,6 εκατ. ευρώ. Απομένουν οφειλές ύψους 10 εκατ. ευρώ. Και σ’ αυτόν τον τομέα η προσπάθειά μας είναι σκληρή, επίμονη και καθημερινή ώστε να προχωρήσει η τακτοποίηση των οφειλομένων. Τέλος, αν συνοψίσουμε το σύνολο των πληρωμών που έχουμε πραγματοποιήσει μέσα στο πρώτο εννιάμηνο της φετινής χρονιάς για δημόσιες επενδύσεις από πηγές όπως οι ΚΑΠ, ο ΟΣΚ, η ΣΑΝΑ, το ΕΣΠΑ, κ.λπ. αθροίζεται ένα ποσόν της τάξεως των 14,5 εκατ. ευρώ. Εάν στο ποσόν αυτό συνυπολογίσουμε και τις πληρωμές για τη μεταφορά των μαθητών έχουμε ένα συνολικό ύψος πληρωμών που πλησιάζει τα 27 εκατ. ευρώ και αυτά είναι χρήματα που κατευθύνθηκαν προς την αγορά στις ποικίλες μορφές της, γεγονός που έχει παίξει το δικό του ρόλο στην τόνωση των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών».

«ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΧΗ»

Κλείνοντας την συνέντευξη ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Θα επαναλάβω ότι πορευόμαστε μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον που όμοιό του η δική μας γενιά δεν έχει ξαναζήσει. Παντού συναντάμε το άγχος, την αγωνία και την ανασφάλεια όλων των πολιτών για το αύριο. Σίγουρες απαντήσεις δεν διαθέτει κανείς κι ούτε προτίθεμαι να χαϊδέψω αυτιά. Σας κάλεσα στη σημερινή συνέντευξη για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί αισθάνομαι σταθερά υποχρεωμένος να ενημερώνω συνεχώς για τα πεπραγμένα του θεσμού που μου εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες. Δεύτερον, για να δώσω μια, κατά το δυνατόν, πλήρη εικόνα του έργου και των προσπαθειών που καταβάλουμε στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τρίτον και σημαντικότερο για να στείλω το μήνυμα ότι απέναντι στην κρίση δεν στεκόμαστε με κατεβασμένα χέρια. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, δίνουμε τη σκληρή μάχη και αυτή είναι η μοναδική μας ελπίδα για να τα καταφέρουμε».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2011 20:29

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.