Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Νοέμβριος 2011 09:44

Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας για τον ιό της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτ/νίας ενημερώνει τους καλλιεργητές των εσπεριδοειδών όσον αφορά τον επικίνδυνο ιό της Τριστέτσας και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος του συγκεκριμένου ιού στο νομό. 

Επισημαίνεται ότι: α)  η αγορά δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο,  β) Οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών του νομού είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο φυτοϋγειονομικό μητρώο της ανωτέρω Υπηρεσίας, ενώ όσοι προέβησαν σε νέες φυτεύσεις εντός του έτους 2011 να τις δηλώσουν άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή της καλλιέργειας με σκοπό της σωστή κατανομή των ενδεδειγμένων δειγματοληψιών.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Νοέμβριος 2011 10:09