Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 23:58

Πρόσκληση στην 3η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts - Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με παράλληλη συνέργεια μεταξύ δημιουργικού κλάδου και οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης και έρευνας, προκειμένου να αναπτυχθεί και να προωθηθεί:

 • η ενσωμάτωση των δημιουργικών βιομηχανιών και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στο τοπικό σύστημα καινοτομίας,
 • η διεθνοποίηση και ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
 • η ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω, θεωρείται αναγκαία η στήριξη του εγχειρήματος και η συμβολή με δημιουργικές ιδέες και ανάδειξη των εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν, όλων των εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στo πλαίσιo εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής, διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και, αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στo πλαίσιo του έργου.

Δεδομένης της ανάδειξης των Δημιουργικών Βιομηχανιών ως ενός από τους τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ, καθώς η RIS3 εμπεριέχει δράσεις στον τομέα τουρισμού – πολιτισμού και επιχειρηματικότητας και υπάρχουν 2 δράσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσου του ΠΕΠ στο τομέα (1. Δράσεις για δημιουργική βιομηχανία και 2. Δημιουργία και λειτουργία – συνεργατικών σχηματισμών – Clusters) εκτιμούμε πως η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και προσθετικά σε αυτόν το σχεδιασμό. Στοχεύουμε στο να συσχετίσουμε τα συμπεράσματα των συναντήσεων με τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία δημιουργώντας τη βάση για στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης που θα έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς, εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονέκτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση απόψεων, αξιοποίηση καλών πρακτικών και, διερεύνησης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του, που θα προκύψουν από το εν λόγω έργο.

Στις 26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 στην Πάτρα, με έκδηλο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε χώρα στον Πύργο η 2η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) που επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τους στόχους του έργου.

Η 3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 30/03/2018 – στη συνεδριακή αίθουσα (1ος όροφος) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίας και ώρα 11:00 – 13:00.

Προγραμματισμένες επόμενες συναντήσεις:

Π.Ε. Αχαΐας, ανοιχτή ημερομηνία και έως 31 Μαΐου 2018.

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο συνημμένο έντυπο.

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.