Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 18 Ιούλιος 2012 08:33

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Υποέργο 1 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας iWesternGr» του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το Υποέργο 1 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας iWesternGr» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» και κωδικό ΟΠΣ 369411, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας «02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Στη Δημόσια Διαβούλευση υποβλήθηκαν σχόλια από μία (1) εταιρεία:

Συνολικά διατυπώθηκαν επτά (7) σχόλια αναφορικά με τις προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επεξεργάστηκε τα σχόλια και ανάλογα με την απάντηση που δόθηκε σε κάθε σχόλιο, έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα αντίστοιχα κείμενα των τευχών του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν το έντυπο αποτελεσμάτων διαβούλευσης με τις απαντήσεις των σχολίων από τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Έντυπο Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω υπερσυνδέσμους για να μεταφορτώσουν τα σχετικά αρχεία των τευχών διαγωνισμού με ενσωματωμένες τις απαντήσεις των σχολίων της διαβούλευσης:

Όλα τα σχετικά αρχεία  έχουν αποσταλεί στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αναμένεται η οριστική έγκριση των τευχών του διαγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Ιούλιος 2012 08:44