Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2012 17:57

Δημόσια διαβούλευση για την διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 16 / 10 / 2012 Λήξη 15 / 01 / 2013

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από την συζήτησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 1.10.2012 στο Μεσολόγγι. Η εκπόνηση της αρχικής πρότασης βασίσθηκε στις προδιαγραφές που έθεσε η 1η εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ όσο αφορά την δομή και περιεχόμενό της και εκπονήθηκε από την Ομάδα έργου που συστήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω εγκυκλίου και αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διαχειριστικής Αρχής (στελέχωση ομάδας έργου στο ΑΔΑ Β41Α7Λ6-5Υ5).

Η παρούσα  πρόταση αποτελεί ένα κείμενο βάσης  για την έναρξη του διαλόγου και της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και  οικονομικούς εταίρους, τον επιστημονικό κόσμο, την τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι ευνόητο πως σαν κείμενο βάσης θα εμπλουτισθεί  λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην διαβούλευση φορέων με στόχο να καλύψει κάθε παράμετρο που θα συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα και όσον αφορά την διαβούλευση , αυτή ξεκινά  άμεσα με την ανάρτηση του παρόντος κειμένου βάσης στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και σε σχετικό εικονίδιο με την ένδειξη «5η Προγραμματική Περίοδος». Μετά την διαμόρφωση Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής από το ΥΠΑΑΝ - που τοποθετείται από την εγκύκλιο εντός του Οκτωβρίου – η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα κινηθεί  με στόχο να ολοκληρωθεί η πρότασή της το συντομότερο δυνατό πριν την καταληκτική ημερομηνία του Ιουνίου του  2013 με έμφαση στην επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής στην διαβούλευση.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την εγγραφή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε..Ε Smart Specialisation που αφορά υποστήριξη για τον σχεδιασμό καινοτόμου στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση (Smart Specialisation). Επίσης  η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση της Ευφυούς Στρατηγικής Ανάπτυξης της Καινοτομίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύντομα θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση αναφορικά με την πορεία των θεμάτων αυτών.


Συμπληρωματικά αρχεία και σύνδεσμοι:


Αναρτήθηκε: 16 Οκτωβρίου 2012

Ανοιχτή σε σχόλια έως: 15 Ιανουαρίου 2013

Απομένουν: 0 Ημέρες


Προσθήκη σχολίου επί της Διαβούλευσης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Δεκέμβριος 2012 12:23