Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Αύγουστος 2012 09:04

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 349602, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» (Θεματική Προτεραιότητα 13) του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Στη Δημόσια Διαβούλευση που διήρκησε από 26/7/2012 έως 5/8/2012 υποβλήθηκαν σχόλια από τις εξής δύο (2) εταιρείες:

  1. Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ – Χ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ (OPTIONSNET)
  2. BYTE COMPUTER AEBEE

Συνολικά διατυπώθηκαν έξι (6) σχόλια αναφορικά με τις προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επεξεργάστηκε τα σχόλια και ανάλογα με την απάντηση που δόθηκε σε κάθε σχόλιο, έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα αντίστοιχα κείμενα των τευχών του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν το έντυπο αποτελεσμάτων διαβούλευσης με τις απαντήσεις των σχολίων από τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Έντυπο Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να μεταφορτώσουν το σχετικό αρχείο του τεύχους διαγωνισμού με ενσωματωμένες τις απαντήσεις των σχολίων της διαβούλευσης:

Όλα τα σχετικά αρχεία αποστέλλονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται η οριστική έγκριση των τευχών του διαγωνισμού.