Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Αύγουστος 2012 10:22

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 369384, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Στη Δημόσια Διαβούλευση που διήρκησε από 22/6/2012 έως 7/7/2012 υποβλήθηκαν σχόλια από τις εξής δέκα (10) εταιρείες και φορείς:

 1. ΣΑΪΜΠΕΡΣΤΡΗΜ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ (CYBERSTREAM LTD)
 2. DYNACOMP A.E.B.E.
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ E.M.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 4. IBM Ελλάς Α.Ε.
 5. ITCScom Ε.Π.Ε.
 6. Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 7. NEUROPUBLIC A.E.
 8. ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
 9. SINGULARLOGIC S.A.
 10. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Συνολικά διατυπώθηκαν εβδομήντα τρία (73) σχόλια αναφορικά με τις προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επεξεργάστηκε τα σχόλια και ανάλογα με την απάντηση που δόθηκε σε κάθε σχόλιο, έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα αντίστοιχα κείμενα των τευχών του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν το έντυπο αποτελεσμάτων διαβούλευσης με τις απαντήσεις των σχολίων από τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Έντυπο Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω υπερσυνδέσμους για να μεταφορτώσουν τα σχετικά αρχεία των τευχών διαγωνισμού με ενσωματωμένες τις απαντήσεις των σχολίων της διαβούλευσης:

 1. Διακήρυξη Datawarehouse - Τεύχος Α
 2. Διακήρυξη Datawarehouse - Τεύχος Β
 3. Διακήρυξη Datawarehouse - Τεύχος Γ

Όλα τα σχετικά αρχεία  έχουν αποσταλεί στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αναμένεται η οριστική έγκριση των τευχών του διαγωνισμού.