Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 13:02

Συναντήσεις Εργασίας ανά Περιφερειακή Ενότητα για την παρακολούθηση του Β1 Σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Σας ενημερώνουμε ότι η σύνοψη των πορισμάτων της Α΄φάσης της μελέτης « Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που εκπονήθηκε από τη Σύμπραξη «ΦΙΛΩΝ» - Α. Πανταζής- Παν.Κυριόπουλου & Συν. Ο.Ε. – Ιατρού Αλέξανδρος του Δημητρίου έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στη διευθύνση: www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/item/2940.

Στην ίδια διαδικτυακή τοποθεσία έχει επίσης αναρτηθεί το Α1 Στάδιο της εν λόγω Μελέτης, για το οποίο γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος με την υπ΄αριθμ. 42/28-02-13 Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΕΔΦ7Λ6-4ΥΩ).

Ήδη εκπονείται το Β1 Στάδιο της ανωτέρω Μελέτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου.

Στο στάδιο αυτό θα υποδειχθούν ειδικότερα οι κατευθύνσεις για την χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές με κρίσιμα προβλήματα στις οποίες απαιτείται σχεδιασμός, περιοχές στις οποίες θα αναζητηθεί κατά προτεραιότητα, ο καθορισμός περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, η εκπόνηση Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε. ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και τελικά θα προταθεί το πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας που απαιτείται προκειμένου να εφαρμοσθούν τα Περιφερειακά Πλαίσια.

Βάσει αυτών διενεργούμε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων φορέων παρουσία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, της επιβλέπουσας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ και των Μελετητών. Στόχος μας είναι να ενημερωθούμε από τους ανωτέρω εκπροσώπους, για το πώς οραματίζονται τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής τους.

Κατόπιν αυτών προγραμματίστηκαν συναντήσεις εργασίας ως κατωτέρω:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 στο Μεσολόγγι, Διοικητήριο, Αίθουσα Εκδηλώσεων (ισόγειο), Κύπρου 30
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, στον Πύργο, Διοικητήριο, Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μανωλοπούλου 47 (ισόγειο)
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00, στην Πάτρα, Ξενοδοχείο «ΑΣΤΕΡΑΣ», Αγ. Ανδρέα 16

Για τις συναντήσεις εργασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα είναι σκόπιμο και επιθυμητό να έχει μελετηθεί η "Σύνοψη πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης - Σεπτέμβριος 2013", η οποία συνοψίζει τα συμπεράσματα της Α' φάσης της μελέτης "Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας", με ειδικότερη προσοχή στο κεφάλαιο Δ της σύνοψης και συγκεκριμένα το Δ1: «Σημεία εξειδίκευσης, συμπλήρωσης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ» και Δ2: «Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ».

Τα ζητήματα που καταγράφονται παρακάτω αποτελούν τα κύρια θέματα προβληματισμού και είναι τα εξής:

  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα
  • Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Επέκταση και αναδιάρθρωση του τουριστικού τομέα
  • Σταδιακή ανακοπή των εντεινόμενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

Διευκρινίζεται ότι τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτά που έχουν εντοπισθεί κυρίως από την ομάδα μελέτης και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, προβληματισμό και εξειδίκευση. Γι' αυτό, απαιτείται η δημιουργική συμμετοχή και η συμβολή των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων σ' αυτό το στάδιο της μελέτης στο οποίο διατυπώνεται ολοκληρωμένη η «Πρόταση Αναθεώρησης - Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου ΧΣΑΑ της ΠΔΕ».

Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής γραπτών παρεμβάσεων – εισηγήσεων μέχρι την Παρασκευή 10/01/2014, προς:

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 14:00