Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2013 13:01

Πρόσκληση στην 4η Περιφερειακή Συνάντηση Εργασίας (RIG) του έργου Incompass στο Αγρίνιο στις 18/12/2013

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο "InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων". Το έργο χρηματοδοτείται από το INTERREG IVC και στοχεύει στη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Περιφερειών, μέσω της ανταλλαγής και εφαρμογής καλών πρακτικών που αφορούν τις κοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators) και τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries).

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την ανάπτυξη των ανωτέρω μορφών επιχειρηματικότητας (Regional Implementation Plan), με τη συμβολή και τη στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο και τον επιχειρηματικό κόσμο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου ,προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Implementation Group) στα πλαίσια του έργου.

Δεδομένου της ανάδειξης των δημιουργικών βιομηχανιών ως ενός από τους τομείς προτεραιότητας στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής του, εκτιμούμε πως η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην 4Η συνάντηση εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RIG) του έργου INCOMPASS που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο την Τετάρτη 18.12.2013 – Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και ώρα 10.00 – 14.00 κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση και αξιοποίηση στρατηγικών που θα προκύψουν από το εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
Γ. Αγγελόπουλος

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2013 13:21