Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 12:50

ΝΕΟ - 2018 - ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ή ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ (2ης ή 3ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ αντίστοιχα) (άρθρα 2,5 & άρθρο 6 Π.Δ. 1/2013) ( ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ )

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Μάρτιος 2018 10:44