Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 12:53

ΝΕΟ - 2018 - ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ή ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2067/2015 (άρθρο 12 Π.Δ. 1/2013)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Μάρτιος 2018 10:44