Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2018 11:25

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την Απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου και του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ , για την ΤΡΙΤΗ 23/10 /18

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018 12:09