Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 13:19

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄Τάξης Για την ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 – 10 – 2018

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018 12:10