Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 13:06

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 25- 10 – 2018

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 13:28