Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018 12:36

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 – 10 – 2018

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 13:28