Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 13:04

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α ‘ ΟΜ., 3ΗΣ ΕΙΔ. Μ.Ε. για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-10-2018

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 13:28