Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018 11:59

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 6- 11 – 2018

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 13:28