Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 10:04

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β ‘ ΟΜ., 2ΗΣ ΕΙΔ. ( Μ.Ε. 2.3) για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25- 1 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 11:30