Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 11:00

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α ‘ ΟΜ., 3ΗΣ ΕΙΔ. για την ΤΡΙΤΗ 29 – 01 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 11:31