Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 12:12

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 24 – 1 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 11:30