Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 13:14

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 31 - 01 – 2019 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 11:31