Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Φεβρουάριος 2019 10:50

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 - 02 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019 12:13