Τρίτη, 07 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 11:18

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ A-2 για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 14 - 02 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019 12:13