Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 13:54

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β-2 για την ΤΡΙΤΗ 12 - 02 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019 12:12