Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Φεβρουάριος 2019 12:36

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 - 02 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019 11:08