Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 11:28

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β-6 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 - 02 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019 11:07