Τρίτη, 07 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Φεβρουάριος 2019 10:09

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-1 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2/2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 11:00