Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019 11:33

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄Τάξης Για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 – 02 - 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 11:00