Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019 11:57

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β-1 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2/19

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 11:00