Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2019 13:09

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 5 - 3 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 08:56