Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2019 13:59

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 6-3-19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 08:56