Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 08:41

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄Τάξης Για την ΤΡΙΤΗ , 19 – 3 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019 14:21