Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 09:29

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 14 - 3 – 2019 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 11:27