Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2019 10:17

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β-1 για την 15 – 03 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 11:27