Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 08:54

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-4 Β-4 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 20-3-19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 13:47