Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 11:22

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-2 για την ΠΕΜΠΤΗ 21-3-19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 13:47