Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 11:55

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 21/3/19 & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 22/3/19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 13:47