Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019 11:43

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 28 - 3 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 13:09