Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 11:21

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Για την ΤΡΙΤΗ, 26 – 3 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 13:46