Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 13:28

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 3-4-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 13:09