Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019 09:44

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 04 – 04 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Απρίλιος 2019 10:55