Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2019 10:58

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/04/2019 & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 09/04/2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019 12:48