Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 12:17

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 – 4 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 08:02