Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 12:55

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 18/4/19 & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 19/4/19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019 09:57