Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Απρίλιος 2019 10:02

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 – 04 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 08:01