Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2019 11:04

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/19