Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2019 12:27

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-2 για την 16 / 4 / 19