Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019 12:45

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β - 6 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 - 04 – 2019