Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 12:58

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22 – 04 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 08:01